Algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen via deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Dress in style en op alle handelingen die hieruit voortvloeien.

Dress in style heeft ten allen tijde het recht om deze voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen.


Herroepingsrecht


Herroepingsrecht opgenomen in onze algemene voorwaarden

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument (zoals bepaald in artikel 3) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Dress in style eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij/zij van zijn aankoop afziet.

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( Dress in style , Pastoor Praillestraat 3 , 2590 Berlaar , tel : 0475981215 ) via een ondubbelzinnige verklaring 
(bv. schriftelijk per post, e-mail, telefoon) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als consument kan je vrij kiezen hoe je ons op de hoogte brengt , 
je draagt hier echter wel de bewijslast van .
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 
PDF-versie herroepingsformulier - geschikt voor afdrukken en opslaan

Link herroepingsrecht (inwerkingtreding 31/05/2014) "Marktpraktijken en consumentenbescherming"1. Overeenkomst tussen u en
ons

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt u onze algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw bestelling. Na aanvaarding van uw bestelling ontvangt u een bestelbon via e-mail.

De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Indien wij de bestelling om een bepaalde reden niet kunnen uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk aan de klant gecommuniceerd worden zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

2. Producten en prijzen

Alle producten die op deze website aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Om u een idee te geven over de mogelijkheden van onze producten, presenteren wij u de meeste producten aan de hand van foto’s.

3. Betaling en betaalwijze

De koper is ertoe gehouden het totaalbedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon.

Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de goederen inclusief BTW en de verzendkosten.

4. Levering en leveringstermijnen

Dress in style besteedt uitermate veel zorg aan uw bestelling en aan de uitlevering ervan. Wij willen immers tevreden klanten.

Om uw pakje naar uw adres te versturen, bieden wij dit op uw naam en voor uw rekening bij bpost aan.
De verzendkosten voor België en Nederland worden afzonderlijk berekend en staan vermeld op uw bestelbon. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling.

De leveringstermijn bedraagt normaal 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling . Het maximum is 7 werkdagen.

Indien de leveringstermijn langer blijkt, wordt dit bij de bevestiging van de bestelling medegedeeld aan de klant.

In geen enkel geval heeft de klant recht op enige vorm van schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

5. Terugname en terugbetaling , bestellen zonder risico !

Zijn er artikelen die u niet bevallen, dan kunt u deze omruilen of terug - sturen in een goed gesloten verpakking . Dit samen met een ondubbelzinnige verklaring van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht.  . Gelieve uw pakket te frankeren.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

6. Klachtenprocedures / Conflictoplossingen

Vanaf 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform ter beschikking voor buitengerechtlijke conflictoplossingen. Consumenten hebben zomede de mogelijkheid, klachten m.b.t. een online-bestelling eerst buitengerechtelijk te regelen. Om toegang te krijgen tot hetConflictoplossingen platform, gelieve op volgende link klikken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ons emailadres : [email protected]

 

Powered by Lightspeed - Theme by InStijl Media
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »